Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

 • 1 Všeobecné podmínky
 1. Pořadatelem soutěže je Fit way s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Řešovská 429/12, PSČ: 180 00, IČ 02975874 (dále jen “pořadatel)”.
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
 3. Soutěž probíhá na fanpage Nessi Sportswear Czech Republic na adrese https://www.facebook.com/nessisportcz.

 

 • 2 Podmínky účasti v soutěži a její trváni
 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 2. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, telefon, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní.
 3. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.
 4. Soutěž probíhá v období od 14. 1. 2021 od 10:00 do 15. 1. 2021 do 16:00 (poslední fotka, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 15:59:59). Vítěze zveřejníme do 48 h od ukončení soutěže.
 • 3 Pravidla soutěže
 1. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením fotky do komentáře pod soutěžní post, která bude obsahovat znázornění představy Bláznivá fotka v Nessi.
 2. Organizátor kontroluje správnost vložených fotografii dle podmínek soutěže. Pokud fotka nesplňuje pravidla uvedená v těchto podmínkách, má organizátor právo na její odstranění ze soutěže případně smazání.
 3. Po ukončení soutěže vybere organizátor 1 vítěze.
 4. Výherce bude vybrán na základě kreativity a nápadu dané fotografie.
 5. Každý soutěžící může vložit po dobu konání soutěže neomezený počet fotek, pokud splňují podmínky soutěže, ale vyhrát může pouze jednou.
 6. Soutěží se o tyto ceny:

                                       čelenka dle vlastního výběru

 1. Ceny nelze vyměnit za hotovost ani jiné hmotné statky. Platí pouze na oblečení uvedené v eshopu www.nessisport.cz.
 2. Vítězové musí kontaktovat organizátora mailem nebo zprávou přes messenger a zaslat informace nutné pro odeslání výhry (jméno, příjmení, email, telefon, adresu doručení)
 3. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
 4. Ceny budou odeslány vítězům na náklady organizátora.
 5. Organizátor nenese odpovědnost za nemožnost kontaktovat výherce a neodeslání výhry z důvodu nesplnění podmínek výherce uvedených výše.
 6. Na výhru nevzniká právní nárok.

 

 • 4 Vyloučení ze soutěže a autorské právo
 1. V případě porušení pravidel soutěže, může organizátor vyloučit účastníka v jakoukoli dobu konání soutěže i případně vítěze, poruši-li podmínky stanovené těmito podmínkami.
 2. Organizátor má právo sám nebo na popud účastníků vyloučit ze soutěže účastníky tím, že odstraní jeho fotografii, pokud hrozí porušení autorských práv nebo pravidel Facebook.com nebo pohoršuje mravní výchovu, obsahuje vulgární znázornění nebo účastník využívá fiktivní profil.
 3. Účastník nese plnou odpovědnost za dodržování autorských práv třetích osob, majetkových nebo osobních. Účastník se zavazuje vrátit všechny náklady za porušení autorských práv, které měl organizátor se zveřejněním fotky, která tyto práva porušovala.

 

 • 5 Reklamace
 1. Všechny reklamace musí účastníci zaslat v písemné podobě na adresu organizátora s uvedením: Reklamace – soutěž Vyhraj legíny Nessi.
 2. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení reklamující osoby, kontakt. Reklamace musí být vlastnoručně podepsaná, jinak je neplatná.
 3. Reklamace budou řešeny organizátorem s náležitou pečlivosti a přihlédnutí k daným podmínkám soutěže.
 4. Na vyřešení reklamace má organizátor 14 dnů ode dne jejího doručení. Informaci s výsledkem reklamace obdrží osoba, která reklamaci odeslala na uvedenou adresu do 10 dnů od data ukončení reklamačního řízení.

 

 • 6 Závěrečné ustanovení
 1. Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, které mohou mít vliv na účast v soutěži.
 2. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem upravující podmínky soutěže.
 3. Rozhodnutí organizátora o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.
 4. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
Zpět do obchodu